Pages

Selasa, 10 Juli 2018

PENGUMUMAN UMPTKIN 2018

Selamat kepada Siswa ynag di terima di PTN jalur UMPTKIN 2018

1. Azzah Liddiana
    Universitas Walisongo Semarang 
    Jurusan Manajemen Dakwah

2. Yessyca Mahmudia
    UIN Yogyakarta
    Jurusan Sosiologi Agama

3. Karunia Hazymara
    UIN Malang
    Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


0 komentar:

Posting Komentar